Castellano Valencià

SERRA CALDERONA

Als primers contraforts de la Serra Calderona, i de la qual va prendre nom, va nàixer l'associació GRUP DE TABAL I DOLÇAINA DE LA SERRA CALDERONA, l'any 1998, A partir d'aquell moment ens vam ajuntar com a Associació, encara que ja tocàvem en l'escola municipal de tabal i dolçaina de Serra, que va ser creada l'any 1.989, pel seu alcalde En Francesc Ros i pel dolçainer de Serra N’Albert Garay.

L'Associació va ser formada per alumnes de l'escola municipal de tabal i dolçaina, el seu mestre i director N’Albert Garay i Cabo, i per altres dolçainers i tabaleters, amics del director que venien a ajudar-mos en algunes actuacions, tots ells amb el desig d'oferir la seua música mes allà del nostre Poble.

Molt poc de temps després de desenvolupar les funcions d'investigació i promoció cultural del folklore valencià a Serra, l'Associació va passar a realitzar els seus assajos a Náquera, localitat que ens va oferir local per a assajar i, el mes important, el seu respecte i el seu afecte, allí vam col•laborar amb el Grup de Danses de Náquera, i dos anys després ens vam ubicar, fins hui, en la ciutat de València, perquè quasi la totalitat dels seus socis vivim a València.

FINALITAT DE L’ASSOCIACIÓ

La finalitat principal d'esta associació és la d'investigar, fomentar i promoure el folklore valencià en general, i l'ús i ensenyament de la dolçaina i el tabal en particular, sense menysprear cap activitat que supose acréixer la finalitat principal d'esta associació.

ACTIVIDADES GENERALES

Per al compliment de les finalitats mencionades anteriorment l'Associació realitzarà, entre altres, les activitats següents:

^ Pujar ^